Website Banner
 

ประเภทรถ  รถเอทีวี(ATV)
รุ่นรถ  T-BEST 200
สี ดำ/โครงแดง
ยี่ห้อ FUSE RACING
จำนวนสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ 200 ซีซี
ขับเคลื่อนโดยโซ่ 1 เพลา 2ล้อ ยาง 4 เส้น
ระบบ 4 เกียร์ เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง           
ที่นั่ง 2 คน
 
   ประเภทรถ  รถเอทีวี(ATV)
รุ่นรถ  T-BEST 200
สี น้ำเงิน-ขาว/โครงดำ
ยี่ห้อ FUSE RACING
จำนวนสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ 200 ซีซี
ขับเคลื่อนโดยโซ่ 1 เพลา 2ล้อ ยาง 4 เส้น
ระบบ 4 เกียร์ เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง           
ที่นั่ง 2 คน
 

       
  ประเภทรถ  รถเอทีวี(ATV)
รุ่นรถ  T-BEST 200
สี ดำ-น้ำเงิน/โครงสีบอน
ยี่ห้อ FUSE RACING
จำนวนสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ 200 ซีซี
ขับเคลื่อนโดยโซ่ 1 เพลา 2ล้อ ยาง 4 เส้น
ระบบ 4 เกียร์ เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง           
ที่นั่ง 2 คน
 

  ประเภทรถ  รถเอทีวี(ATV)
รุ่นรถ  T-BEST 200
สี ดำ-แดง/โครงสีบอน
ยี่ห้อ FUSE RACING
จำนวนสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ 200 ซีซี
ขับเคลื่อนโดยโซ่ 1 เพลา 2ล้อ ยาง 4 เส้น
ระบบ 4 เกียร์ เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง           
ที่นั่ง 2 คน
 

       
  ประเภทรถ  รถเอทีวี(ATV)
รุ่นรถ  T-BEST 200
สี ดำ-เหลือง/โครงสีบอน
ยี่ห้อ FUSE RACING
จำนวนสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ 200 ซีซี
ขับเคลื่อนโดยโซ่ 1 เพลา 2ล้อ ยาง 4 เส้น
ระบบ 4 เกียร์ เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง           
ที่นั่ง 2 คน
 

   ประเภทรถ  รถเอทีวี(ATV)
รุ่นรถ  T-BEST 200
สี ดำ-ส้ม/โครงสีบอน
ยี่ห้อ FUSE RACING
จำนวนสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ 200 ซีซี
ขับเคลื่อนโดยโซ่ 1 เพลา 2ล้อ ยาง 4 เส้น
ระบบ 4 เกียร์ เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง           
ที่นั่ง 2 คน
 

       
  ประเภทรถ  รถเอทีวี(ATV)
รุ่นรถ  T-BEST 200
สี ดำ-เขียว/โครงสีบอน
ยี่ห้อ FUSE RACING
จำนวนสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ 200 ซีซี
ขับเคลื่อนโดยโซ่ 1 เพลา 2ล้อ ยาง 4 เส้น
ระบบ 4 เกียร์ เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง           
ที่นั่ง 2 คน
 
   ประเภทรถ  รถเอทีวี(ATV)
รุ่นรถ  T-BEST 200
สี ดำ-ขาว/โครงสีแดง
ยี่ห้อ FUSE RACING
จำนวนสูบ 1 สูบ 4 จังหวะ 200 ซีซี
ขับเคลื่อนโดยโซ่ 1 เพลา 2ล้อ ยาง 4 เส้น
ระบบ 4 เกียร์ เดินหน้า 1 เกียร์ถอยหลัง           
ที่นั่ง 2 คน
 
       
Current Pageid = 87